Lammetjesdag op 28 maart a.s. komt te vervallen !

Lammetjesdag op 28 maart a.s. komt te vervallen !

In aansluiting op de maatregelen die door de regering zijn vastgesteld in verband met de Coronavirus-bestrijding heeft het bestuur van de Stichting Vredegoed besloten zich bij deze maatregelen aan te sluiten. Dit betekent dat de opening van het museum op 28 maart a.s. NIET doorgaat.

Dit betekent ook dat Lammetjesdag 2020 NIET doorgaat en zoals het er nu naar uitziet in 2020 geheel komt te vervallen.

De geplande expositie “Weerbaar Water” wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Op 31 maart of direct daarna komen er weer nadere maatregelen en richtlijnen en aan de hand hiervan zullen wij u indien nodig nog berichten.

Bestuur en alle vrijwilligers vinden het uitermate spijtig, maar ze staan volledig achter deze beslissing.

Let op uzelf en de uwen, en houdt u de berichtgeving in de gaten.