Tijdelijke expositie Weidevogels met foto’s van Anneke van Leersum

Tijdelijke expositie Weidevogels met foto’s van Anneke van Leersum

Tijdens de voorbereiding is het soms leuk om te constateren dat de natuurfoto’s van Anneke van Leersum, die dus te zien zijn in onze expositie over de Weidevogels, een prachtig verslag zijn en ondersteuning geven aan onze vaste expositie “De Taartpunt”.

De ‘Taartpunt’
In 1512 wil Maarsseveen het resterende moeras in kampen verdelen. Men gaat uit van een gelijke deling met Tienhoven, maar de Tienhovenaren vinden dat zij het recht hebben al hun hoeven evenwijdig op te strekken. Voor Maarsseveen zou er dan slechts een bescheiden ‘taartpunt’ overblijven.

Een conflict barst los, grenspalen worden naar verluidt ’s nachts verplaatst. Deze ruzie tussen de machtige eigenaren wordt niet beslecht door een rijdende rechter, maar door het Hof van Utrecht en in hoger beroep door de Grote Raad in Mechelen. De bewijsvoering zal lastig geweest zijn met honderden jaren oude rechten en al dan niet vervalste oorkonden. Na 25 jaar komt de definitieve uitspraak in het voordeel van Tienhoven. De Maarsseveners nemen hun verlies en verdelen het hun toegewezen driehoekje in 1537. Heel eerlijk, al hun kampen versmallen en lopen uit in één punt. Dat is prachtig te zien op de kaarten die in het Streekmuseum hangen.

Dus des te meer een reden om ons te bezoeken.