Stichting Boerderijmuseum VredeGoed
Beheerder van streekmuseum VredeGoedSecretariaat:

Heuvellaan 7
3612 BA Tienhoven/Oud Maarsseveen


Bestuur:

Paul Smits
voorzitter
p.smits@vredegoed.nl

René van Alphen
secretaris/penningmeester
r.vanalphen@vredegoed.nl

Jan Gijsen
bestuurslid
j.gijsen@vredegoed.nl

Johan van Geffen
bestuurslid
j.vangeffen@vredegoed.nl

Nico Witkamp
bestuurslid
n.witkamp@vredegoed.nl


www.vredegoed.nl
info@vredegoed.nl
KvK-nummer 30257808
Rabobank rekeningnummer NL11 RABO 0149427484
t.n.v. Stichting Boerderijmuseum Vredegoed in Tienhoven


Stichting Boerderijmuseum Vredegoed is een geregistreerde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor donaties afgetrokken kunnen worden bij de opgave van de inkomstenbelasting.

Algemeen nut beogende instellingen:

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen.

 
Extra stimulans voor culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd. 
ANBI en culturele ANBI opzoeken
Wilt u weten of wij een bepaalde instelling hebben aangewezen als ANBI? Gebruik dan het programma ANBI opzoeken. Als achter de naam van de instelling in de kolom activiteit ‘Cultuur’ is vermeld, dan heeft deze ANBI de status van culturele ANBI gekregen.

Beleidsplan 2017-2020 DOWNLOAD
Beleidsplan Streekmuseum Vredegoed 2017-2020

Jaarverslagen zijn hier te DOWNLOADEN

Verslag St. Boerderijmuseum Vredegoed 2012
Verslag St. Boerderijmuseum Vredegoed 2013
Verslag St. Boerderijmuseum Vredegoed 2014
Verslag St. Boerderijmuseum Vredegoed 2015
Verslag St. Boerderijmuseum Vredegoed 2016

© 2018 Nico Witkamp Contact Me