De stichting

Stichting Streekmuseum Vredegoed
Beheerder Stichting Streekmuseum Vredegoed

Auteursrecht en Intellectueel eigendomsrecht

Het recht op alle intellectuele eigendommen en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie wordt behouden door Streekmuseum Vredegoed. Dit recht bestaat onder meer uit foto’s, teksten en haar eigen logo’s.

 

Het is niet toegestaan deze informatie te downloaden en op enigerlei wijzen openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of de rechtmatige toestemming van Streekmuseum Vredegoed.

Geschiedenis van ons Streekmuseum

Begin 2009 gaf de bekende oud-postbode van Tienhoven en omstreken aan dat hij ons dorp ging verlaten. Zijn vraag was waar hij zijn, toen nog kleine museum, kon onderbrengen.

 

Wat enthousiaste vrijwilligers, onder leiding van oud-voorzitter Hans Schuman, hebben dit toen opgepakt, wat resulteerde in de huidige locatie , de stallen van de monumentale boerderij Vredegoed op de Heuvellaan 7 in Tienhoven/Oud-Maarsseveen. Hier woont Bert van der Tol, jazeker diegene met de bakkebaarden, en die zag dat wel zitten.

 

Deze locatie moest nog wel even worden omgebouwd tot een museum, wat met inzet van vele dorpsbewoners gelukt is. Begin 2010 is het museum officieel opengegaan. In de loop der jaren zijn er steeds meer oude spullen aan ons museum geschonken, waardoor wij in 2017 en 2019 op het erf 2 extra buitenmusea hebben kunnen creëren.

 

In 2016 hebben wij ons aangesloten bij de organisatie Rust.nu. Dat resulteerde in een leuk plekje voor fietsers en wandelaars om even een kopje koffie of thee te nuttigen, uit te rusten en/of de band op te pompen.

 

Daarnaast zijn wij in 2018 officieel startpunt geworden van het Klompenpad met de naam “Zoddenpad”, wat onze bezoekers de mogelijkheid geeft om ons verhaal deels te beleven in het gebied rondom de boerderij, door een mooie wandeling te gaan maken.

 

Kortom het is een dynamisch gebeuren bij ons Streekmuseum Vredegoed.

Bestuur

 

Jan Maasen
voorzitter
j.maasen@vredegoed.nl
Jan Gijsen
vice-voorzitter
j.gijsen@vredegoed.nl
Willem Muis
penningmeester
w.muis@vredegoed.nl
Karin van de Lustgraaf
bestuurssecretaris
secretaris@vredegoed.nl
Johan van Geffen
algemeen bestuurslid/Klus
j.vangeffen@vredegoed.nl
René van Alphen
algemeen bestuurslid/CRS
r.vanalphen@vredegoed.nl
Anneke van Leersum
algemeen bestuurslid/Pers
a.vanleersum@vredegoed.nl
Bert Tersteeg
toezichthouder
Lous Roelofsen
toezichthouder

Algemeen nut beogende instellingen

Stichting Streekmuseum Vredegoed is een geregistreerde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor donaties afgetrokken kunnen worden bij de opgave van de inkomstenbelasting.

 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen.

 

Extra stimulans voor culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.

 

ANBI en culturele ANBI opzoeken
Wilt u weten of wij een bepaalde instelling hebben aangewezen als ANBI? Gebruik dan het programma ANBI opzoeken. Als achter de naam van de instelling in de kolom activiteit ‘Cultuur’ is vermeld, dan heeft deze ANBI de status van culturele ANBI gekregen.

Beleidsplan en jaarverslagen

Algemene informatie

info@vredegoed.nl
Heuvellaan 7
3612 BA Tienhoven/Oud-Maarsseveen
KvK-nummer 30257808
Rabobank rekeningnummer NL11 RABO 0149427484
t.n.v. Stichting Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven

 

Wij dragen Slot Zuylen en het Vechtstreekmuseum een warm hart toe