Cultuur-cheque voor Streekmuseum

Onze Vechtstreek 20 november 2010Wethouder Jaap Verkroost heeft maandag 15 november een cheque van 10.000 euro overhandigd aan het bestuur van Streekmuseum Vredegoed in Oud-Maarsseveen. De drie gemeentes Maarssen, Loenen en Breukelen en de Provincie Utrecht stellen dit bedrag ter beschikking vanuit het Cultuurparticipatieplan 2010 en het geld zal door het museum gebruikt gaan worden voor educatieve doeleinden.
In de ontvangstruimte van het nieuwe Streekmuseum Vredegoed, dat op 18 september de deuren officieel opende, overhandigde de Maarssense wethouder van cultuur, Jaap Verkroost een cheque met een bedrag van tienduizend euro aan bestuurslid Theo Schouten. Dit gebeurde onder het toeziend oog van de overige bestuursleden en enkele belangstellenden. Deze gebeurtenis is opnieuw een enorme opsteker voor het Streekmuseum van Theo Schouten, dat onderdak biedt aan de collectie boerenvoorwerpen van rond 1900. In september ontving het museum al de Beelaerts van Bloklandprijs en de Vechtparel, eveneens een cultuurprijs. Wethouder Verkroost lichtte toe waarom het museum dit bedrag toegekend krijgt vanuit de drie gemeentes Maarssen, Breukelen en Loenen, die straks verder gaan als één gemeente Stichtse Vecht per 1 januari 2011. "Na de opening van het museum anderhalve maand geleden, zien we dat er al weer flink vooruitgedacht wordt. Er worden gidsen opgeleid om verhalen te vertellen over de voorwerpen in het museum en zo de kennis door te geven aan de bezoekers. Dit willen wij van harte stimuleren. Wij zien het plezier en de energie die in dit museum gestoken worden en het was nooit zover gekomen als daar niet al die vrijwilligers waren die het museum met z'n allen vormen. Het is een stuk inspanning, maar het geeft ook ontspanning en plezier. Het cultuurparticipatie plan heeft het doel om zo veel mogelijk mensen actief bij cultuur te betrekken, binnen de nu nog drie gemeentes. Het museum voldoet hier uitstekend aan omdat zij via groepen, bezoekers en scholen het verhaal over het buitengebied en de mensen en leefwijze van vroeger wil doorgeven aan andere mensen en de volgende generatie. Wat daar prachtig bij aansluit zijn de mogelijkheden om het museumbezoek te combineren met informatie over en tochten in de omringende natuur".
Wethouder Verkroost vertelt dat er al veel gemeenschappelijk wordt gedaan door Maarssen, Loenen en Breukelen op het gebied van cultuur. Vier jaar geleden stelden de cultuurwethouders de cultuurnota voor de Vechtstreek op. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het Cultuurplatform Vechtstreek waar vertegenwoordigers in zitten uit alle betrokken dorskernen. "Echt een divers platform, waar alle belangen in vertegenwoordigd zijn, een goed voorbeeld voor hoe de Stichtse Vecht gemeente kan werken", aldus Verkroost. Ook uit diezelfde nota is het project Vechtsnoer voortgekomen. Een allesomvattend Vechtstreekmuseum met aparte onderdelen, ieder met een eigen identiteit op een eigen locatie. Zeg maar, de verbroedering van de Vechtstreek musea, samen sterk maar toch ieder met een eigen specialiteit. Die afzonderlijke locaties worden cultuurpoorten genoemd en het Streekmuseum Vredegoed is in het buitengebied zo'n poort. De stichting Vechtsnoer is inmiddels opgericht en biedt houvast voor de afzonderlijke deelnemende culturele instellingen in de Vechtstreek. "Dat biedt voordelen", zegt Verkroost, "zo kan er iemand in dienst komen voor educatieve ontwikkelingen en daar kunnen alle poorten van profiteren".
Vanuit zijn positie bij de Provincie, als voorzitter van de gebiedscommissie Vecht en Weiden vertelt Verkroost dat de Provincie cultuur en recreatie wil gaan verbinden met elkaar. "Er moet nauwer samengewerkt gaan worden, maar het is belangrijk de eigen identiteit daarbij te behouden en geen eenheidsworst te worden". Verkroost vindt het cultuurplatform een uitstekend voorbeeld van een gezamenlijke culturele Vechtstreek. "Het cultuurfestival dat dit jaar in Maarssenbroek is gehouden gaat zeker een vervolg krijgen volgend jaar, maar dan weer op een andere locatie. De kunst is dat we binnen de nieuwe gemeente integreren met elkaar maar net zoveel op cultureel gebied blijven bieden als nu. Ook al worden we een grotere gemeente, het blijft belangrijk ook als bestuur betrokken te zijn bij de inwoners en je te begeven in het werkveld. Je moet mensen en instellingen stimuleren en een pluim geven op z'n tijd. Zaken opleggen van bovenaf, dat werkt niet. We moeten het met elkaar vormgeven." Met het oog op de komende verkiezingen op 24 november voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht laat Verkroost (CDA) weten dat hij het een uitdaging zou vinden om nog een periode mee te draaien. "Graag zelfs, ik heb nog veel ideeën die ik graag wil overbrengen en uitvoeren".

© 2018 Nico Witkamp Contact Me