Burgmeester Mirjam van ’t Veld onthult plaquette bij officiële opening Streekmuseum Vredegoed

(Artikel uit de VAR van 23-09-2010)

Oud-Maarsseveen - Het was gezellig druk afgelopen zaterdag tijdens de officiële opening van het Streekmuseum Vredegoed aan de Heuvellaan. Terwijl er honderden wachtten liet de muziekvereniging Soli Deo Gloria haar klanken horen en voor de genodigden was er een kopje koffie. Burgemeester van Maarssen Mirjam van ’t Veld kwam samen met Theo Schouten en wethouder Jaap Verkroost in een open landauer van Stalhouderij Van der Schaft naar het te openen Streekmuseum Vredegoed. Voorzitter van het Streekmuseum Hans Schuurman vindt de opening een feestelijke gebeurtenis, die de kroon op het werk is van de vele vrijwilligers die zich hiervoor onvermoeibaar hebben ingezet. Tot in de nacht voor de opening is er nog hard gewerkt. Een bijzondere dank was er voor notariskantoor Appel. Dat heeft het museum geholpen met de wirwar van papieren om te kunnen starten. Pas de afgelopen week zijn laatste papieren van de gemeente binnengekomen zodat de burgemeester zonder schroom de plaquette van het Streekmuseum kon onthullen. De plaquette werd gezamenlijk onthuld door burgemeester Mirjan van ’t Veld, wethouder Jaap Verkroost en de initiatiefnemer Theo Schouten. Het Streekmuseum in Tienhoven is een museum voor jong en oud en een bezoek kan goed gecombineerd worden met een tocht door de natuur in het fraaie buitengebied, haalde voorzitter Hans Schuurman aan. Burgemeester van ’t Veld prees de inzet van iedereen en dankte in het speciaal de heren Zijtveld en Van der Tol, die de ruimte in de stal en de bijgebouwen beschikbaar stelden voor de verplaatsing van het museum ‘Wat een geluk’ aan de Looijdijk naar de boerderij aan de Heuvellaan. De heer M. van Zijtveld kreeg van de burgmeester een grote ingelijste foto van fotograaf Jan J. die gemaakt is tijdens het in ontvangst nemen van de legpenning door oud-commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht Beelaerts van Blokland. Wethouder Warner van Vossen verrichtte daarna de opening van het museum Vredegoed door het openen van de staldeuren. Na dit alles was er een gezellig samenzijn van de werkers en genodigden. Informatie: over het Streekmuseum Vredegoed
www.vredegoed.nl.

Foto's: Jan J. van Dijk

Opening8

© 2018 Nico Witkamp Contact Me