HERVORMDE KERK

QR-route Vredegoed     19 van 23

Alle rangen en standen in de banken

Al in 1624 kwam de eerste predikant naar Tienhoven. Sindsdien verzamelen alle rangen en standen van Tienhoven zich op zondag in de kerk voor de preek. Op de hoge balkons verscharen zich in de twintigste eeuw de mensen die zich een huurplaats konden veroorloven. Een apart balkon boven de deur naar de consistoriekamer was gereserveerd voor de adellijke familie Quarles-Uffort van kasteel Gunterstein. Voor de collectestok aan jonkheer Wilhelm werd aangeboden, werd er diep gebogen. Beneden zaten de vrouwen in de jaren 40 doordeweeks op de stoelen, de mannen in de banken rondom.

 

Onderschrift:

Foto van omstreeks 1946. Vanaf het hoge balkon woonde de adellijke familie Quarles-Uffort de dienst bij.

De ongeliefde dominee
In 1886 wordt Karel Westerbeek van Eerten predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk. In die tijd is er een groot nationaal debat gaande in de kerk. Een groep orthodoxe gelovigen vindt dat de kerk te vrijzinnig wordt en pleit voor een strakkere binding aan de belijdenis (de Doleantie). Westerbeek van Eerten begint deze ideeën aan te halen in zijn preken, iets waar de Tienhovense kerkgangers niet van gediend zijn. Op een zondagnacht bekogelen zij de pastorie zo gewelddadig met stenen, dat de dominee vreest dat zijn laatste uur geslagen heeft.

 

Het begin van de Gereformeerde Kerk
Westerbeek van Eerten verlaat de pastorie en sticht in 1887 de Tienhovense Gereformeerde Kerk. In de ‘noodkerk’, waar een paar jaar later een grote pastorie naast gebouwd wordt, zijn bij de eerste dienst meer dan vijfhonderd mensen aanwezig. Het conflict had de dominee echter zo aangegrepen, dat hij in 1890 al zijn werk neerlegt.

 

De Gereformeerde kerk is in de twintigste eeuw een belangrijk deel van de Tienhovense gemeenschap. In 2004 fuseert de Gereformeerde kerk samen met de Hervormde kerk in de Protestantse Kerk Tienhoven.