HET OLDE REGTHUYS

QR-route Vredegoed     20 van 23

Iedereen komt in het Olde Regthuys

Op deze foto uit 1902 ziet u een breed scala aan Tienhovense inwoners. De twee vrouwen links op de weg zijn Geppie Zijtveld en haar moeder, die in het grote witte huis naast het Olde Regthuys woonden. De man met de strohoed bij de boom op de achtergrond is meester Top. De vrouw rechts is Ariaantje Vlaanderen-Otten, de herbergierster, met twee van haar kinderen. Links van haar staat dominee Gijsbert Fijnvandraat.

 

In het Olde Regthuys, waar buurtbewoners al sinds de oprichting in 1657 genieten van een drankje op zijn tijd, werd vroeger ook recht gesproken. Het gerecht van Tienhoven bestond in de zeventiende eeuw uit een schout, vijf schepenen, een secretaris en een bode. Het gerecht van Tienhoven was een buurtgerecht dat kleine zaken en geschillen kon behandelen. Voor grote misdaden werden criminelen een gemeente verder verwezen. Ook de vroedschap, het lokale bestuur, vergaderde in ’t Olde Regthuys. Toen Nederland in 1810 werd ingelijfd in het Frankrijk van Napoleon, mochten lokale schepenbanken niet langer rechtspreken.

 

Een biertje drinken kon gelukkig nog steeds. In de negentiende eeuw wordt het Olde Regthuys omgebouwd tot herberg. Het lokale bestuur blijft hier vergaderen tot 1910. Tot op de dag van vandaag is het café een plek waar buurtbewoners elkaar graag ontmoeten.