Slot van het project Oorlog en Vrede in de kerk in Tienhoven

In het pittoreske kerkje van Tienhoven vond donderdagmorgen 26 april 2018 het hoogtepunt plaats van het project Oorlog-Vrede-Vredegoed. Dit project, opgezet door Streekmuseum Vredegoed met steun van de Stichting 4-5 mei Maarssen en Tienhoven, heeft als doel jongeren in de leeftijd van 9-11 jaar actief te betrekken bij het herdenken van de bezettingstijd 1940-1945. Daartoe heeft Streekmuseum Vredegoed een tentoonstelling ingericht met tal van authentieke documenten en voorwerpen uit die bezettingstijd met daaraan gekoppeld een lesprogramma voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van 5 deelnemende basisscholen uit de regio. Alle leerlingen bezochten de tentoonstelling en elke groep heeft een werkstuk gemaakt over een bepaald thema uit de bezettingstijd. Streekmuseum Vredegoed heeft de groepen voorzien van lesbrieven en daar waar gewenst verdere coaching geboden. Zo’n 150 leerlingen met begeleiders kwamen donderdag samen om hun werkstukken te presenteren. De leerlingen hadden veel moeite gedaan, met behulp van alle mogelijke informatie op het internet, zich in te leven in thema’s als: Bevrijding, D-Day & Dolle Dinsdag, Jodenvervolging & Onderduiken, Klein Verzet & Gewapend Verzet en de Inval. Ook werd de link gelegd naar de wereld van vandaag : ook nu is er vervolging en terreur helaas, waarbij vooral de oorlog in Syrië werd genoemd.

Video verslag op YouTube

Na de presentaties luisterden de leerlingen geboeid naar het verhaal van de heer Jaap Wertheim die als joods kind door zijn ouders was ondergebracht bij een niet-joods gezin om vervolging te ontlopen en aldus de oorlog overleefde.

Tenslotte sprak Jan Terlouw, bij vele leerlingen natuurlijk bekend als de schrijver van het boek Oorlogswinter. Hij vertelde over zijn persoonlijke herinneringen aan de oorlog en onderstreepte nog eens hoe belangrijk het is als je in een rechtsstaat mag leven en dus niet overgeleverd bent aan de willekeur van één of enkele personen .

De bijeenkomst werd geleid door gastvrouw Hadassah de Boer.

De tentoonstelling in Streekmuseum Vredegoed duurt nog tot 3 juni en is te bezoeken op woensdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur. Toegang € 3,50 p.p.