Vriend worden

Steun de activiteiten van het museum en word vriend

Vriend worden

In de monumentale boerderij Vredegoed aan de Heuvellaan 7 in Tienhoven/Oud-Maarsseveen zit sinds 18 september 2010 een leuk Streekmuseum waar heel wat te zien is, waar men rondgeleid en geïnformeerd wordt en een kopje koffie kan drinken. Ook biedt het museum de mogelijkheid tot een combinatie met een tocht in het prachtige omliggende natuurgebied of voor een dag natuur- of boerderijbeleving.

 

Wilt u dit Streekmuseum financieel ondersteunen wordt dan “Vriend van Streekmuseum Vredegoed”.

 

U kunt uw bijdrage, minimaal € 10,-, contant betalen of overmaken op Rabobank rekeningnummer NL11 RABO 0149 427 484 t.n.v. Stichting Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven met vermelding van “Nieuwe Vriend + Naam, Adres en Woonplaats”. U kunt zich ook aanmelden door middel van het invullen van een Vriendenkaart in het museum of door contact op te nemen met het secretariaat.

 

U krijgt een jaarkaart die u en een introducé een jaar lang gratis toegang tot het museum geeft. Tevens ontvangt u minimaal 2 maal per jaar de Vredegoed Nieuwsbrief.

ANBI

De Stichting Streekmuseum Vredegoed is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) geregistreerd. Giften kunnen worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting.

U kunt een mail sturen om aan te geven dat u een bijdrage heeft overgemaakt 
naar r.vanalphen@vredegoed.nl, zodat wij via mail contact met u kunnen opnemen.