DE MINIATUREN VAN

JOOP DE GRAAF

De familie de Graaf heeft een mooie collectie boerenwagen-
miniaturen geschonken aan Streekmuseum Vredegoed.

Over Joop de Graaf

Joop de Graaf (1929-1989) woonde aan de Westbroekse Binnenweg en was huisschilder. Toen hij zijn werk in 1979 om gezondheidsredenen moest neerleggen, is hij begonnen met modellen bouwen. In totaal heeft Joop ongeveer 27 modellen op schaal gebouwd, die nu in het Streekmuseum Vredegoed tentoongesteld staan.

Juiste schaalmodellen

Hoewel Joop zonder enige vakkennis begon aan zijn miniatuurhobby, maakt zijn oog voor detail het werk tot exacte schaalmodellen van originele wagens.

Beroemd werk

Wellicht heeft u de miniaturen van Joop de Graaf al eens gezien: eerder zijn ze in bruikleen gegeven aan het Boerenwagenmuseum in Buren.