HET POSTKANTOORTJE

Vanuit dit postkantoortje trok postbode Theo Schouten jarenlang de omliggende
dorpen in.

Audiofragment

Productie: Het Fotogenieke Geluid (www.verhaalplekken.nl)

“Mijn naam is Theo Schouten, geboren op de Looijdijk in Oud-Maarsseveen en ik ben rondleider bij dit museum. Ik heb 75 jaar hier in het dorp gewoond. In mijn leven heb ik hier van alles gedaan, ben 40 jaar de postbode geweest en daarnaast was ik 30 jaar begrafenisondernemer en ook schilder/behanger.”

Het werk begint

’s Morgens wordt de post gesorteerd in de sorteervakken. Dat gebeurt eerst op plaats (‘voorsorteren’) en daarna op adres (‘uitstraten’). Vanuit dit kantoortje werd vroeger de regio Maarsseveen, Tienhoven, Oudedijk en Herenweg bediend

In de regio

Wist u dat er in Maarsseveen en Tienhoven 40 jaar geleden zeven kruideniers, vier bakkers, vier aannemers, drie smeden, drie groenteboeren, een visboer, een slager en een kapper waren? Genoeg post om te bezorgen dus!

En dan naar buiten

De postbode brengt de post rond, maar neemt ook weer brieven mee terug. Je kunt bij hem terecht voor een postzegel, het verzenden van een brief, maar ook voor geldstortingen. Theo fietste maandelijks met tien- tot elfduizend gulden door de polder! Dat was de AOW voor de ouderen in zijn district.

Altijd op de hoogte

Als postbode ken je iedereen, spreek je iedereen en word je soms zelfs vertrouwenspersoon van mensen. Je bent als eerste van alle nieuwtjes op de hoogte, maar doorvertellen mocht je al die roddels natuurlijk niet!
Om postbode te zijn moest je dus erg betrouwbaar zijn. Was Theo dat ook? Veel mensen vonden van wel. Maar die postzak, die heeft hij na 40 jaar dienst nooit aan zijn werkgever teruggegeven!

Jonge Theo

Theo is inmiddels geen postbode meer, maar een graag geziene gast in Streekmuseum Vredegoed. Hij heeft de museumcollectie immers grotendeels opgebouwd!
Benieuwd hoe hij er in zijn jonge jaren uitzag als postbode?