DE GEREFORMEERDE KERK

QR-route Vredegoed     14 van 23

Veelvuldig verbouwd

De Gereformeerde kerk heeft sinds haar bouw in 1887 tal van verbouwingen doorgemaakt. De statige pastorie die u op de foto ziet staan werd in 1960 afgebroken. Kerkgangers kwamen opdraven om de bakstenen te bikken, zodat die opnieuw gebruikt konden worden.

Onderschrift:

Bij het afbreken van de pastorie in 1960 bikten de gemeenteleden de stenen voor hergebruik.

 

In 1965 is ook het interieur van de kerk aan de beurt: het grote orgel verhuisde van de boven de preekstoel voorin de kerk naar een plekje achterin de zaal. Voor de dominee een positieve verandering: die hoeft zijn stem niet meer zo te verheffen om boven het geluid uit te komen. Inmiddels wordt het kerkgebouw gebruikt als orangerie.

   Onderschrift:

Het orgel boven de preekstoel in 1952.

 

Afsplitsing van de kerk
In 1926 ontstond er in de Gereformeerde Kerken een leergeschil. In Amsterdam verkondigde dominee Johannes Geelkerken in zijn preek dat Genesis 3, het verhaal met de slang en de appel in de Tuin van Eden, op meerdere manieren verklaard kon worden. Dat zorgde voor oproer in de Gereformeerde Kerk door heel Nederland: hoe letterlijk moest de Bijbel worden opgevat? Op de Synode van Assen wordt Geelkerken uit zijn ambt gezet.

 

Kerkdienst in een schuur
In Tienhoven hebben deze nationale gebeurtenissen grote gevolgen. De gereformeerde predikant Evert Smelik had de kant van Geelkerken gekozen, waardoor de Synode hem ook uit zijn ambt had ontheven. Samen met zijn volgelingen scheidde hij zich af in de ‘Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband’. In een pas gebouwd houten schuurtje begon hij zijn eigen kerkdiensten te geven. Deze ‘Gele Kerk’, zoals hij in Tienhoven bekend stond – vernoemd naar Geelkerken, maar vooral naar het geel geverfde interieur – kreeg nationale aandacht. Na de eerste kerkdienst wordt Smelik achtervolgd door de landelijke pers. Op de foto’s verschuilt hij zich achter een papier waarop de net gehouden preek staat geschreven.

 

De Gele Kerk bleef twintig jaar in dienst, tot ze in 1946 werd opgenomen in de Hervormde Kerk.

Onderschrift:

Dominee Smelik verschuilt zich voor fotografen achter zijn preek na zijn eerste dienst bij de Gele Kerk. Op weg naar huis wordt hij vergezeld door zijn ouderlingen Abraham van Vliet (links) en Cornelis Verhoef.