OPENBARE SCHOOL/

CHRISTELIJKE SCHOOL

QR-route Vredegoed route     3 van 23

Een dorp, twee scholen

Tot het begin van de 20e eeuw waren er twee basisscholen in Tienhoven: een gereformeerde en een openbare school. Meester Isaak Knoot gaf les op de openbare school. De meeste kinderen uit zijn klas kwam hij op zondag opnieuw tegen tijdens de Hervormde kerkdienst. Een hervormde school was er niet, en dat vond meester Knoot maar goed ook.

Een nieuwe wind

In 1928 kreeg de Hervormde kerk een nieuwe dominee: Wout Okken. Okken was een kennis van meester Knoot, maar in tegenstelling tot zijn vriend pleitte de dominee voor een aparte school voor kinderen uit de Hervormde kerk. Er moet een derde school in Tienhoven komen!

Dominee Okken voert campagne

Terwijl de gemeenteraad druk aan het overleggen was over de mogelijke komst van een derde school, besloot dominee Okken het heft in eigen handen te nemen. Tijdens zijn zondagspreek kondigde hij aan dat er een Hervormde school gebouwd werd, nieuws dat hij ook met papieren door de wijk verspreidde. Als zo’n prominent figuur zich uitspreekt, dan zal het wel waar zijn, dachten de Tienhovenaren: zij namen het nieuws voor waar aan.

De hervormde school

En dus kwam er een derde school in Tienhoven: de School voor Christelijk Nationaal Onderwijs. Dominee Okken drong erop aan dat de school pal naast de openbare school gebouwd moest worden, dus zo geschiedde. Het huis dat daar stond werd afgebroken en al snel breidde de hervormde school uit tot drie lokalen.

Onderschrift bij de foto:

de Openbare Lagere School in 1914. Ernaast

de hervormde school, die in 1931 werd geopend.

Onderschrift bij de foto:

een klassenfoto van de School voor Christelijk

Nationaal Volksonderwijs uit 1937.